Merkantil, kereset elutasítás, 1.Pf.20.289/2022/8. jogerős, dr. Fekete Tünde

A Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Merkantil Bank Zrt. felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokú bíróság a felperes és adós között gépjárművásárlási céllal kötött egyedi kölcsönszerződésből eredő felperesi keresetet helybenhagyta és kötelezte a perben jogi képviselő nélkül eljáró adóst, hogy fizesse meg a felperesi követelés teljes összegét.

Alperes adós dr. Fekete Tünde ügyvéd segítségével nyújtott be fellebbezést az ítélet ellen. A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, abból azonban tévesen vonta le a jogi következtetést az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelenségével kapcsolatban. A másodfokú bíróság megállapította, hogy a kölcsönszerződés az árfolyamkockázatra vonatkozóan semmiféle tájékoztatást nem tartalmaz, továbbá a kölcsönszerződés részét képező ÁSZF adott pontjának megfogalmazása sem teszi lehetővé az átlagos fogyasztó számára a lehetséges gazdasági következmények értékelését. Sem a hazai, sem a közösségi szabályozásoknak, továbbá a bírói gyakrolat szerint sem minősül megfelelő tájékoztatásnak az, ha az árfolyamkockázat lényege csak következtetés útján állapítható meg. Mindezek miatt az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében a tisztességtelenség megállapítható volt, melynek következménye a teljes szerződés érvénytelensége.

Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye, hogy arra jogot alapítani nem lehet, ezért a kereset elutasításának volt helye, így a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította.

Adóst a perben dr. Fekete Tünde ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drfeketetunde@gmail.com, +36 30 336 2232

Az ítélet letölthető ITT – 1.Pf.20.289/2022/8. Merkantil ker.elut. jogerős, dr. Fekete Tünde

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.