Merkantil szerződés érvénytelen (elszámolva)

A Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. ellen indított szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a bíróság megállapította, hogy a felek között létrejött gépjárművásárlási kölcsönszerződés érvénytelen.

A bíróság a szerződést érvénytelennek mondta ki, de érvényesnek nyilvánította akként, hogy az árfolyamváltozásból eredő terheket nem lehet az adósra hárítani valamint meghatározta az ügyleti kamatot és összességében számszerűen a teljes tartozás összegét.

Az érvénytelenség oka, hogy alperes bank nem tudta bizonyítani azt, hogy az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást megadta volna az adós számára. “A bíróság megítélése szerint nincs jelentősége annak, hogy a felperes ténylegesen mit tudott és mit nem az árfolyamkockázatról, milyen képzettséggel rendelkezik, mivel foglalkozik és mit olvasott, hallott a médiában. Csupán annak van jelentősége, hogy milyen tájékoztatást kapott.” (Ítélet 7. oldal)

A bank védekezése szerint a szerződéskötéskor még nem volt a Polgári Törvénykönyvben olyan szövegrész érvényben, hogy “ha azok egyébként világosak és érthetőek”, de a bíróság az indokolásában feltárta, hogy a 93/13/EGK irányelv kezdetektől fogva tartalmazta ezt a korlátot, márpedig azt a nemzeti szabályozással összhangban kell értelmezni. Mindig.

Az adós jogi képviseltét dr. Némethi Gábor ügyvéd látta el.

dr. Némethi Ügyvédi Iroda (web) – dr. Némethi Gábor dr. Némethi Csanád

Banktechnikai számítások
Erdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298
web, kattintson

Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak!
Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát.
Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.