MKB Bank, Hitel-Zálog és Készfizető Kezesi szerződés, részleges érvénytelenség, felmondás jogellenessége, 47.Pf.630.957/2022/7. jogerős dr. Lajos Sándor

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az MKB Bank Nyrt. alperes ellen szerződési feltétel érvénytelensége és felmondás jogellenességének megállapítása iránti perben az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyta, mely a felek közötti szerződés adott pontjának, valamint az arra alapuló felmondás érvénytelenségét állapította meg.

Az alperes MKB Bank Nyrt., mint hitelező valamint az I., II. rendű felperesek, mint hitelfelevevő adósok és zálogkötelezettek, valamint III., IV., és V. rendű felperesek, mint készfizető kezesek 2008-ban közjegyzői okiratba foglalt Hitel- Zálog és Készfizető Kezesi szerződést kötöttek egy a per tárgyát nem képező lakás előtakarékossági szerződésre figyelemmel. A kölcsön fedezetéül az I. és II. rendű felperesek tulajdonát képező ingatlanokra jelzálogjog került bejegyzésre a II., IV., és V. rendű felperesek pedig készfizető kezeséget vállaltak. A kölcsön tőkeösszegének visszafizetésére a lakáselőtakarékossági szerződés futamidejéhez igazított türelmi időt szabtak a felek, ez idő alatt csak kamat és kezelési költség megfizetése volt szükséges. Az előtörlesztést követően a fennmaradó tőke-, kamat- és költségtartozást kellett a további törlesztőrészletekben megfizetni.

Alperes 2011-ben közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot tett, melyben közölte a felperesekkel a lejárt és a lejárttá tett tőketartozás összegét, továbbá a szerződés a fizetési kötelezettségek elmaradása, ezáltal súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondását. A felmondást tartalmazó közjegyzői okiratok záradékolásával a végrehajtási eljárások megindultak felperesekkel szemben.

Az elsőfokú bíróság helytállónak találta azon felperesi hivatkozást miszerint a hitelszerződés azon pontja tisztességtelen, amely a szabályozásoktól eltérő, szigorúbb feltételeket támaszt a súlyos szerződésszegés kiterjesztő meghatározásával, mert az aránytalan és indokolatlan jogkövetkezményt biztosított az alepresnek a felperesi fogyasztók hátrányára azzal, hogy akármilyen csekély összegű, jelentéktelen járulékos fizetési kötelezettség elmulasztása esetén is azonnali hatállyal felmondható volt a szerződés.

Az elsőfokú bíróság a felmondás jogszerűsége körében megállapította, – az összegszerűség bizonyításának alperes nem tett eleget, ezért a felperesi számítást alapul véve – hogy a hátralék összegének mértéke nem szolgáltathatott volna okot az azonnali hatályú felmondásra, így az ítéletet szerint a felmondás a szerződést nem szüntette meg.

Az elsőfokú döntés ellen alperes nyújtott be fellebbezést, melyben kérte a döntés megváltoztatását, másodlagosan a kereset hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság kötelezését új határozat meghozatalára. Felperesek a fellebbezés ellenkérelmükben a fellebbezés visszautasítását kérték annak alaki és tartalmi hiányosságai miatt, érdemi részben pedig az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték.

A másodfokú bíróság döntése értelmében a fellebbezést alaptalannak találta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg és abból helyes jogi következtetésre jutott.

A másodfokú bíróság a fellebbezésben foglaltakra tekintettel is megállapította, hogy az elsőfokú bíróság döntése helytálló abban a tekintetben, hogy a jelentős mértékű késedelemben vagy nagyobb összegű hátralékos tartozásban megvalósuló súlyos szerződésszegés a felperesek terhére nem állapítható meg és a fellebbezésben előadottak nem adnak okot az elsőfokú döntés megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Felpereseket dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 47.Pf.630.957/2022/7. jogerős dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.