MKB Bank jelzálogjog törlése, 3.Pf.20.509/2022/7. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely elrendelte az adósok tulajdonát képező ingatlanra az MKB Bank javára bejegyzett jelzálogjog törlését. Az ítélet jogerős.

Adós és az MKB Bank között 2007-ben jelzálogjoggal biztosított deviza alapú kölcsönszerződés jött létre, melyet a hitelező 2014-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondott. A közjegyzői okirat kézbesítését követően 2014. január 31-dikén a követelés végrehajthatóvá vált, az elévülés kezdő időpontja 2014. február 1. volt, az elévülés 2019. február 1-én bekövetkezett. Mivel ezen időszak alatt végrehajtási cselekmény foganatosítása nem történt, a követelés elévült. Az elsőfokon eljáró bíróság az elévülésre való tekintettel a felperes adós kérelmére a jelzálogjog törlését ítéletével elrendelte.

Az elsőfokú ítélet ellen alperes nyújtott be fellebbezést kérve annak megváltoztatását és a felperesi kereset elutasítását. Felperes az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaptalannak találta. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást és az ebből levont jogi következtetés is helyesen állapította meg. A kölcsönszerződésbe foglalt követelés elévülésével nyilvánvalóan az annak biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálog is megszűnt, tehát a felperesi keresetnek megfelelően azt az ingatlan-nyilvántartásból törölni szükséges. A másodfokú bíróság tehát a teljességgel helytálló döntést tartalmazó elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Adósokat a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 3.Pf.20.509/2022/7. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.