OTP Faktoring/Ella Bank követelés elévült

A Gödöllői Járásbíróság ítélete alapján az Otp Faktoring követelése felperessel szemben elévült, azt érvényesíteni birósági úton/végrehajtási eljárásban nem lehet. Erre tekintettel a bíróság a felperesekkel szemben folytatott végrehajtási eljárásokat megszüntette és kötelezte alperes Otp Faktoring Zrt.-t a felperesnek járó perköltség, az államnak fizetendő másfél milliós perilleték, valamint az összes végrehajtási költség megfizetésére. Az ítélet nem jogerős.

A felperesek 2007. december 11. napján kötöttek kölcsönszerződést alperes Otp Faktroring Zrt jogelődjével, az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt-vel, mely szerződést közjegyzői közokiratba foglalták. A hitelező pénzintézet jogutódja, az AXA Bank Europe SA. Magyarországi Fióktelepe a kölcsönszerződést 2013.01.09-i hatállyal felmondta, mely felmondás szintén közoiratba foglaltan került kézbesítésre felperesek részére.

A felmondást követően az alperes Otp Faktoring Zrt, mint az AXA Bank Europe SA. jogutódja 2019. január hó 2. napján kérelmet nyújtott be a közokiratba foglalt kölcsönszerződés végrehajtási záradékkal történő ellátása érdekében.
Ezt követően került sor felperesekkel szemben a végrehajtási eljárások megindítására.

Tekintettel arra, hogy a szerződés felmondására 2013. január 11. napjával került sor, melyet követően a
végrehajtási záradék kiállítására pedig 2019. január 2. napján került sor, az elsőfokon eljáró bíróság álláspontja szerint megállapítható volt, hogy a végrehajtási jog elévült. A szerződés felmondásával a követelés teljes egészében
lejárttá vált, a végrehajtási záradék kiállításának törvényi akadálya nem volt, így a végrehajthatóság feltételei beálltak. Ennek ellenére alperes jogelődje a végrehajtási záradék kiállítását nem kezdeményezte a felmondást követően beálló elévülési időn belül.

A bíróság ítéletében kifejtette azt is, hogy önmagában sem az önálló zálogjog bejegyzésének, sem az azzal terhelt ingatlanok lefoglalásának, sem az önálló zálogjog fennállásának ténye nem érinti a végrehajtási jogi elévülését.
Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, melynek értelmében az önálló zálogjog alapítása bármilyen módon akadályát képezné a végrehajtási jog elévülésének.

Fentiek alapján az elsőfokon eljáró Gödöllői Járásbíróság a perbeli végrehajtásokat a Pp. 528. § (2) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.