OTP Faktoring, kereset elutasítása 2.Pf.20.519/2021./15. jogerős

A Miskolci Törvényszék az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes OTP Faktoring Zrt. keresetét a felmondás jogellenessége miatt elutasította. Az ítélet jogerős.

Alperes adósnak az OTP Banknál vezettet folyószámlájához kapcsolódó hitelszámláján fennállott tartozás kiváltására személyi kölcsönt kívánt igénybe venni az OTP Banktól. 2007-ben egyedi személyi kölcsönszerződést kötött, melynek alapján a bank által jegyzett devizavételi árfolyamot alapul véve a kölcsön összege 8.877,66 CHF/1.389.000 Ft volt. Alperes hosszabb ideig szerződésszerűen teljesített, majd hátraléka keletkezett, amiért a bank 2013- ban felmondta a szerződést. A felmondáskor alperes tartozása 7.550,53 CHF és járulékai voltak. A bank a követelést a felperes OTP Faktoring Zrt-re engedményezte. Felperes a követelését fizetési meghagyás útján érvényesítette, mellyel szemben alperes határidőn belül ellentmondást terjesztett elő. Ezzel az eljárás perré alakult.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét megalapozottnak találta és az elé tárt bizonyítékokat értékelve alperest a kereseti kérelemben foglaltakkal egyezően marasztalta, és kötelezte a követelés megfizetésére.

Az elsőfokú bíróság határozatával szemben alperes fellebbezést terjesztett elő, ahol többek között a felmondás jogellenességére is hivatkozott és ebben a körben előterjesztetteket a törvényszék megalapozottnak találta.

A törvényszék álláspontja szerint a felperes által rendelkezésre bocsátott kimutatás a kölcsönszerződés eredeti, illetőleg átszámított lefutása nem alkalmas arra, hogy alátámassza a felperes azon állítását, mely szerint a kölcsönszerződés felmondásakor a felmondásban megjelölt hátralékos tartozása alperesnek fennállt. A törvényszék rámutatott, hogy a felperes által indítványozott igazságügyi könyvszakértő kirendelésére abban az esetben kerülhet sor, hogy ha a felperes olyan számítási metódust terjesztett elő, amely alapján megállapítható, hogy a Kúria 4/2021 Polgári Jogegységi Határozatának 6. pontjában rögzítettek szerint elkészítette az első törlesztőrészlet megfizetésétől kezdődően a túlfizetett összeg elszámolását. Az igazságügyi szakértő feladata ugyanis nem a kimutatás elkészítése, hanem annak ellenőrzése lehet, hogy az megfelel-e a törvényi, illetőleg a számviteli előírásoknak. Ugyanakkor szakértői bizonyítás nélkül is megállapítható, hogy a felperes által előterjesztett, táblázatos formában bemutatott kölcsönszámla átszámított lefutása nem felel meg a Kúria 4/2021 Polgári Jogegységi Határozatának 6. pontjában foglaltaknak.

Miután a törvényszék felhívása ellenére felperes nem csatolt olyan számszaki levezetést, amely alkalmas annak meghatározására, hogy a szerződés megkötését követően az első törlesztőrészlet megfizetésétől nyilvánvalóan fennálló túlfizetés hogyan került elszámolásra a felmondás időpontjáig, így felperes nem tudta bizonyítani, hogy a felmondásban megjelölt hátralékos összeg a felmondás időpontjában alperest terhelte, és az a tisztességtelenül felszámított összeg figyelembevételével is fennállt.

Felperes a keresetét arra alapította, hogy perbeli kölcsönszerződés felmondását arra alapította, hogy az alperes a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és három havi elmaradása volt. Tekintettel arra, hogy felperes e körben a bizonyítási kötelezettségének eleget tenni nem tudott, ezért a törvényszék megállapította, hogy a felmondás érvénytelen, ezért a felperes erre alapított keresete megalapozatlan.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.