Pannon Invest/MKK Zrt. végrehajtás megszüntetése, 3.P.XXI.21.882/2021/15-I., jogerős, dr. Némethi Gábor

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ítéletével a végrehajtás megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felperes és házastársa, mint adós és zálogkötelezett – közokiratba foglaltan – kölcsön és önálló zálogjogi szerződést kötöttek a Pannon Invest Libra Pénzügyi Zrt. alperesi jogelőddel, mint hitelezővel 2006-ban. A hitelező a szerződést nem teljesítés miatt 2012-ben felmondta. A hitelező a követelést 2013-ban a CIB Bank Zrt-re engedményezte, aki ezt 2017-ben engedményezési megállapodással az alperesre ruházta át. Alperes 2021-ben követelésének elrendelése iránt kérelmet terjesztett elő közjegyzőnél, aki végrehajtási záradék kiállításával elrendelte a közjegyzői okiratba foglalt szerződésből eredő követelés végrehajtását.

A felperes keresetében a végrehajtás megszüntetését kérte, hivatkozva a követelés elévülésére. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Ítéletében megállapította, hogy az alperesi jogelőd 2016-os felszólító levele nem volt alkalmas az elévülés megszakítására, mert a hivatkozott törvényhelyek és Kúriai álláspontok egyértelműsítik, hogy végrehajtási jog elévülését kizárólag végrehajtási cselekmények szakíthatják meg. Tekintettel arra, hogy jelen peres ügyben a végrehajtás elévülése megkezdésétől számított 5 év alatt elévülést megszakító jogcselekmény, azaz végrehajtási jogcselekmény nem történt, ezért a követelés 2017-ben elévült.

Ez alapján a bíróság a kereseti kérelmet megalapozottnak találta és a végrehajtást megszüntette.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – .P.XXI.21.882/2021/15-I.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.