Sberbank/Volksbank jelzálog törlés, elévülés 25.P.20.274/2021/8/I.

Az elsőfokon eljáró Kaposvári Törvényszék ítéletében elrendelte felperesek ingatlanának vonatkozásában az alperes javára bejegyzett önálló zálogjog törlését és kötelezte alperest ennek tűrésére , továbbá kötelezte a pervesztes alperes Sberbank Zrt-t a perköltség és 1.500.000 Ft perilleték megfizetésére is.
Az ítélet nem jogerős.

A Magyarországi Volksbank Zrt. mint hitelező (alperes) és a felperes, mint adós között 2007. május 25. napján deviza hitelkeret szerződés (CHF hitelkeret rendelkezésre tartásáról vállalkozók részére) jött létre. A szerződést közjegyzői okiratba foglalták szintén 2007. május 25. napján.

Mivel a felperes adósként fizetési kötelezettségét többszöri felszólítás ellenére sem teljesítette, ezért az alperes a hitelkeretszerződést közjegyzői okiratban 2015. január 19. napján azonnali hatállyal felmondta.

Az eljáró közjegyző a felperesnek, illetve készfizető kezesnek a szerződés felmondásáról szóló közjegyzői okiratot tértivevényes küldeményként kézbesítette. Mindkét címzett részére a tértivevényes küldemény érkezéséről szóló értesítőt első alkalommal 2015. január 26. napján, második alkalommal 2015. február 2. napján helyezte el a posta a levélszekrényben. A fentiekre tekintettel a küldeményeket 2015. február 9. napján kézbesítettnek kellett tekinteni.


A kölcsönszerződést felmondó közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatban írtakra tekintettel a felperes, illetve a készfizető kezes a fennálló tartozást 2015. február 17. napjáig teljesíthette volna határidőben. Ez nem történt meg és ezt követően az alperes a felperessel szemben végrehajtási eljárást nem indított.


Az első fokon eljáró törvényszék – egyezően a Kúria korábbi állásfoglalásaival és döntéseivel – álláspontja szerint az elévülés a felmondásban rögzített teljesitési határidő lejártának napjával indul és ezt követően az elévülést kizárólag végrehajtási cselekmény szakíthatja meg. Mivel mind a kölcsönszerződés, mind az önálló zálogjogot alapító szerződés közokiratba volt foglalva, és így az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakíthatták volna meg, de végrehajtási eljárást nem kezdeményezett az alperes, így a követelés bírósági úton/végrehajtási eljárásban történő érvényesíthetőségének lehetősége elévült. Ezen a tényen az sem változtatott, hogy felperes jelen esetben nem védendő magánszemély, hanem vállalkozás.

Fentiek alapján a követelés és a kapcsolódó önálló jelzálogjog érvényesítési lehetősége is elévült, ezért a bíróság ítéletében elrendelte a keresettel érintett önálló zálogjog törlését, továbbá kötelezte alperes pénzintézetet a teljes perköltség és perilleték viselésére.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.