Aegon/Intrum, jogkövetkezmény, elszámolás, 2.P.20.405/2023/12. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Fővárosi Törvényszék szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perében jogkövetkezmény tekintetében a 2.P.20.405/2023/12. számú ítéletével kötelezte adóst az elszámolás szerinti összeg megfizetésére.

Alperesi jogelőd az AEGON Magyarország Hitel Zrt. és adósok között 2010-ben deviza alapú, jelzáloggal biztosított, közjegyzői okiratba foglalt lakásvásárlási kölcsönszerződés jött létre. A kölcsön összege 27 millió forint volt. A szerződést a hitelező 2018-ban felmondta és az adós tartozását 28.927.233.- forintban jelölte meg.

A Fővárosi Törvényszék bírósága a 2.P.23.536/2020/50. számú közbenső ítéletével megállapította a kölcsönszerződés érvénytelenségét, az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések tisztességetlensége okán. Megállapította továbbá, hogy az ingatlant terhelő jelzálogszerződés és a kölcsönszerződés felmondása is érvénytelen. Az ítélet jogerős.

A felek a jogkövetkezmény levonása tekintetében újabb elsőfokú eljárás keretében terjesztették elő az elszámolásra vonatkozó kereseti kérelmüket. Felperes, adós a keresetét akként tartotta fenn, figyelemmel az eljárás folyamán született újabb EUB (C-472/20, C-705/21.) ítéletekre is, hogy az elszámolás alapja a jogalap nélküli gazdagodás és a használati díj a teljesített dologszolgáltatás másik fél által a szerződés érvénytelensége folytán jogalap nélkül történő birtoklásának és használatának az ellenértéke, a kamat pedig ilyen értelemben szintén nem más, mint a visszajáró pénzszolgáltatás használati díja. A használati díj számításának alapja az egyenértékű kamat, minden félév első napján érvényes jegybanki alapkamat, melynek alapján jelen szerződés elszámolása után adósnak 3.466.898.- forint tartozása áll fenn, melynek megfizetése után az egyenleg nulla. Ezen felül az adós semmilyen árfolyamkockázat viselésére nem köteles, melyet a hivatkozott európai döntések is alátámasztanak. Felperesek számításaiban alperes kizárólag a módszertant vitatta, álláspontja szerint a Kúriai iránymutatások vagy a 180 HUF/CHF alapú elszámolást tekinthető megalapozottnak.

A bíróság a felperesek keresetét megalapozottnak találta és a felek közötti elszámolást a szerződés érvénytelensége mellett végezte el, melynek kapcsán a bíróság a jogkövetkezmény összegszerű megállapítása során a módszertan tekintetében a felek kérelméhez nem volt kötve (a bíróság a fél által kért jogkövetkezmény helyett az érvénytelenség más jogkövetkezményét is alkalmazhatja), azonban nem alkalmazhat olyan megoldást, amely ellen valamennyi fél tiltakozik. Tehát a bíróság az elszámolást a fentiek és az EU irányadó joggyakorlata alapján végezte el, mely során megállapította, hogy alperes hivatkozása sem a Kúriai elszámolásokra sem a 180 CHF/HUF árfolyam alkalmazására vonatkozóan nem megalapozott, tekintettel arra, hogy felpereseket semmilyen árfolyamkockázat nem terheli, ezért a felperes kereseti kérelmével egyezően a bíróság felpereseket kötelezte az elszámolás következtében 3.466.898.- forint megfizetésére 15 napon belül alperes javára.

A perekben az adós részére a számításokat Erdősi Éva készítette.

Adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 2.P.20.405/2023/12. Aegon elszámolás Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.