A Lombardnak vissza kell adnia a törzskönyvet

Az Egri Járásbíróság is azon a véleményen van, hogy Lombard 5 éven túl jogtalanul tartja magánál a gépjármű törzskönyvét, melyet írásba is foglalt ítéletében.

Az eljáró bíróság megállapította, hogy a szerződéses megállapodásban semmi sem utal arra, hogy a törzskönyv birtoklására a Lombard mindaddig jogosult lenne, amíg az adós nem teljesíti az összes kötelezettségét. Ugyan önálló biztosíték kikötésére lett volna lehetősége banknak, azonban annak a szerződéses dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak is kellett volna lennie. “A bíróság álláspontja szerint önmagában az a kikötés, hogy az adós fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítése esetén a törzskönyvet ki kell adni, nem tekinthető ilyen önálló biztosítéki megállapodásnak.”

Az adóst a perben dr. Kisházi János ügyvéd képviselte.
Dr. Kisházi János (Eger) mobil: 06 20 412 5843 telefon: +36 36 788 911; email: drkishazijanos @yahoo.com

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.