AEGON/Intrum végrehajtás megszüntetése, 14.P.20.057/2023/9/3., Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Járásbíróság a 14.P.20.057/2023/9/3. számú ítéletével megszüntette az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat.

Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. és a felperes adósok közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozattal „Szabad felhasználású kölcsönszerződés szakaszos folyósítással és türelmi idővel” elnevezésű kölcsönszerződést és ennek biztosítására „Ingatlant terhelő jelzálogszerződés” elnevezésű jelzálogszerződést kötöttek 2008-ban, melyet a hitelező 2011-ben közokiratba foglalt nyilatkozatban felmondott.

Az INTRUM Hitel Zrt. (korábbi nevén: AEGON Magyarország Hitel Zrt.) 2020. július hó 25. napján terjesztett elő végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmeket az adós felperesek ellen. A záradékok alapján megindult végrehajtások foganatosítását az eljáró végrehajtók 2020 szeptemberében kezdték meg.

Az adósi képviselő, a végrehajtó és a Kaposvári Járásbíróság felé is jelezte mind a két végrehajtási eljárás vonatkozásában az elévüléseket. A Kaposvári Járásbíróság mind a két esetben fel is hívta a végrehajtást kérőt a Vht. 41. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattételre. A végrehajtást kérő az elévülés tényét egyik esetben sem ismerte el, és úgy nyilatkozott, hogy a kölcsönszerződéseket és a felmondásokat érvényesnek tekinti. Ezt követően a Kaposvári Járásbíróság által hozott végzésben megállapította valamennyi esetben, hogy mindkét adós (I. és II. r. felperesek) az ellenük megindított végrehajtási eljárások megszüntetése iránt pert indíthatnak a Kaposvári Járásbíróságon.

A feleperes adósok keresetet nyújtottak be a végrehajtás megszüntetése iránt, hivatkozva a követelés elévülésére. Keresetlevelükben a végrehajtások felfüggesztését is kérték az eljárás jogerős befejeztéig, mely kérelemnek a bíróság helyt adott. Alperes az ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, álláspontja szerint a követelés nem évült el, másodlagosan pedig – ha a bíróság az elévülést megállapítaná – hivatkozott arra, hogy az alperesi jogelőd felmondása jogellenes volt, mert az adósnak a felmondáskor a DH törvények miatti elszámolást tekintve nem volt tartozása.

A bíróság megállapította, hogy az alperes másodlagos ellenkérelemként előterjesztett felmondás érvénytelenségére történő hivatkozás külön perben megállapítás iránti keresetként vizsgálható csak, mely alapján alperesi képviselő az ekörben előterjesztett keresetlevél egy példányát be is csatolta, fenntartva kérelmét jelen peres eljárásnak a megindított külön peres eljárás jogerős befejezéséig történő felfüggesztése iránt. Felperes kérte az alperesi felfüggesztés iránti kérelem elutasítását. A bíróság úgy ítélte meg, hogy jelen per eldöntése szempontjából előzetes kérdésnek minősül az érvénytelenségi kifogás elbírálása, ezért a folyamatban lévő pert felfüggesztette azon peres eljárás jogerős befejezéséig.

Az alperes felmondás jogellenességének megállapítására irányuló kereseti kérelme jogalapjában nem volt megalapozott, ezért a bíróság azt végül jogerősen elutasította.

Ezen előzményeket követően, a felfüggesztés hatályának a megszűnése után immár a jelen ügyszám alatt folytatódó eljárásban a bíróság megállapította, hogy a felperesek jelen perrel érintett kereseti kérelmei megalapozottak az alperessel szemben. Megállapította, hogy a végrehajtási jogok a felperesek vonatkozásában elévültek, ezért az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat ítéletével megszüntette.

Felpereseket a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – AEGON/Intrum vh.megsz., 14.P.20.057/2023/9/3., Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.