AXA/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése, 17.P.21.932/2022/24., jogerős, dr. Nyulászi Márk

A Miskolci Járásbíróság a 17.P.21.932/2022/24. számú ítéletével megszüntette az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat. Az ítélet jogerős.

Az AXA Bank Zrt., mint hitelező és zálogjogosult, valamint az I. rendű felperes, mint adós között kölcsön- és zálogszerződés jött létre 2008-ban. Az adós elhunyt, helyébe a II. és III. rendű felperes lépett kötelembe 2011-ben. A szerződést a hitelező jogutódja az AXA Bank Europe SA 2012-ben felmondta. A felmondást követően a követelést az alperes, OTP Faktoring Zrt. megvásárolta. Alperes kérelmére az eljáró közjegyző mindhárom felperes vonatkozásában végrehajtási záradékkal látta el közjegyzői okiratot és az ekként elrendelt végrehajtási eljárások az adott végrehajtó előtt folyamatba kerültek.

Felperesek megkisérelték a végrehajtások peren kívüli megszüntetését, azonban alperes a végrehajtási jog elévülését peren kívül nem ismerte el.

Felperesek ezután keresetben kérték a végrehajtási eljárások megszüntetését, hivatkozva a végrehajtás elévülésére. Alperes a keresetek teljesítését nem ellenezte, a keresetlevélben foglaltakat nem vitatta.

A bíróság a felperesek kereseteit alaposnak találta. A végrehajtás megszüntetése kapcsán felperesek az elévülésre hivatkoztak, melyet alperes nem tett vitássá így az elismeréséből fakadóan a bíróság megállapította, hogy a végrehajtási jog 2017 november 20. napján elévült, ezért ítéletével a végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Adósokat a perben dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 70 605 8987; nyulaszimark@jmlegal.org;
3525 Miskolc, Jókai u. 4. fszt. 4.
JM Legal Ügyvédi Társulás

Az ítélet letölthető ITT – 17.P.21.932/2022/24., vh.megsz. jogerős, dr. Nyulászi Márk

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.