Banif/Cofidis kooperációs kereset elutasítása

A Banif Plus Bank Zrt. kölcsönszerződésére alapított, a Cofidis S.A. által benyújtott követelést tartalmazó keresetet utasított el a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelensége miatt.

A másodfokú eljárásban a bíróság azt vizsgálta, hogy a szerződésben az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás elégséges-e a 93/13 EGK irányelve, a Kúria 2/2014 PJE határozata, a 6/2013 PJE határozat 3. pontja valamint az Európai Unió Bírósága által hozott C-51/17. számú ügy alapján abból a szempontból, hogy a fogyasztó képes volt-e felmérni a rá háruló korlátlan kockázatot terhelő szerződéses kötelezettséget.

További szakmai anyagként a bíróság felhasználta a Kúria konzultációs Testületének 2019. április 10-ei Emlékeztetőjét (8. és 9. pontok) valamint a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma devizahiteles ügyeket tárgyaló tanácsainak 2019. június 3. napján tartott értekezletén elhangzottakat is.

„A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma devizahiteles ügyeket tárgyaló tanácsainak 2019. június 3. napján tartott értekezletén egységes álláspontot foglalt el abban, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tartalmára irányadó Európai Unió Bírósága C-51/17. számú ítéletében foglaltak szerint az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó, ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is.” (Ítélet 9. oldal)

A bíróság végül ítéletével megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződésből és a hozzá tartozó ÁSZF-ből sem lehet megállapítani a fentiekben ismertetett hivatkozások szerinti megfelelőséget, ezért a szerződésnek azon rendelkezése, mely szerint az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, tisztességtelen és mivel ez a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, ezért a szerződés semmis.

Az ügyben az adóst az 1000. számú Ügyvédi iroda képvselte.
Iroda: 061 212 2174; mobil: 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; email: ezres@t-online.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.