Summitnak semmit

A Summit Pénzügyi Zrt. keresetét utasította el a bíróság, mert a szerződés az árfolyamkockázatról való – megfelelő – tájékoztatásnak nem tett eleget, így az tisztességtelen.

A 2007-ben kötött japán jen alapú szerződés pont ugyanolyan problémákkal küszködik, mint a svájci frankos társai, ezért a bíróságoknak már egészen egyszerű a dolguk annak megállapításában, hogy a szerződések tisztességtelenek, ami egyúttal az egész szerződés érvénytelenségét is jelenti.

Az ítélet indokolásában a bíróság feltárja, hogy a 13/93/EGK irányelvben, a 2/2014 PJE határozatban, a Kúria 2019. április 10-ei állásfoglalásában, valamint a C-51/17 számú EUB ítéletben az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás körében előírtakkal a szerződéses tájékoztatás nem áll összhangban. “…mivel az árfolyamkockázatot mint a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, annak tartalmát nem tárta fel, az árfolyamkockázat ismertetését és annak a törlesztő részletre gyakorlot hatását tartalmazó kockázatfeltáró nyilatkozatot nem tett.

További kiemelés az ítéletből (10. oldal): “A bíróság hangsúlyozza: ahhoz, hogy alperes mulasztását az árfolyamkockázatról való “tájékozatlansága” okának kiderítése körében egyáltalán értékelés alá vonja, ahhoz elsőként felperesnek, mint pénzügyi intézménynek kell ezen vizsgálat azon “alapfeltételét” bizonyítania, miszerint az általa adott tájékoztatás maradéktalanul megfelel a fent kifejtett valamennyi előírásnak.”

Adós jogi képviseletében dr. Karkosák Balázs ügyvéd járt el.
dr. Karkosák Balázs (Budapest) Karkosák Ügyvédi Iroda; iroda mobil: 06 20 418 0887; e-mail: info@karkosak.hu

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.