Teendők fizetési meghagyás esetén

A hozzánk érkező hírek szerint mostanában tömegesen érkeznek a gépjárműhitelt finanszírozó pénzügyi vállalkozások illetve az ő engedményeseik által kezdeményezett fizetési meghagyások (FMH) az adósokhoz.

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a tértivevénnyel érkező fizetési meghagyást át kell venni és az ellentmondást meg kell tenni! Hogy erre miért van szükség és mi történik, ha ezt elmulasztják a korábban közölt cikkünkben írtunk részletesen. Kérjük olvassák el újra (kattintson): Fizetési meghagyást kaptam, mit tegyek?

Ha Ön a fizetési meghagyásra önállóan (ügyvédi segítség nélkül) kívánja az ellentmondást megtenni, kérjük ügyeljen arra, hogy nem a borítékon lévő feladó (MOKK) címére kell az ellentmondást megküldeni, hanem az okirat első oldalán az eljáró közjegyző részére. A levelet ajánlott, tértivevényes módon kell megküldeni és erre a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 15 nap van.

Az ellentmondás folytán az ügy perré alakul, tehát a legközelebbi dokumentumot már bíróságtól fogja kapni. Ha az ellentmondáskor még nem is, de legkésőbb a perré alakulásról való tudomásszerzéskor keressen fel egy HitelSikeres ügyvédet a képviselet érdekében. Ügyvédlista: Itt

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.