Banif Plus/Cofidis S.A. nyolc esete

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság nyolc ügyben hozott ítélete szerint a Banif Plus Bank Zrt. deviza alapú kölcsönszerződésének egyes pontjai tisztességtelenek, melyek miatt az egész szerződés érvénytelen.

Az érvénytelenség a pert indító Cofidis S.A. felperes számára minden esetben a keresete elutasítását eredményezte.

Úgy tűnik a deviza alapon nyújtott gépjárműhitelezés kapcsán a pénzügyi szolgáltatók nem voltak elég körültekintőek a fogyasztók számára kötelezően nyújtandó árfolyamkockázati tájékoztatás tekintetében. Ezt bizonyítja az a nyolc ügy is, mely a Banif Plus Bank Zrt. ellen született és jelen cikkből letölthető. De szintén erre bizonyíték a Lombard elleni perekben felhasználható ítéletek sokasága is. A bíróságok sorban állapítják meg a szerződéses kikötések tisztességtelenségét, mely adott ügyekben végül az egész szerződés érvénytelenségéhez vezetett.

Részletek az ítéletekből:

„A perbeli ügylettel összefüggésben nem kelt olyan okirat, mely alapján megállapítható lenne, hogy az árfolyamkockázat mibenlétét a szolgáltató egyedileg megmagyarázta volna a fogyasztó részére, arra sem a szerződés, sem az üzletszabályzat nem ad magyarázatot. Ebből következik, hogy alperes az árfolyamkockázat valós tartalmával nem lehetett tisztában, amely tény önmagában alkalmas arra, hogy a bíróság a szerződés érvénytelenségt észlelje.”

(67.Pf.630.2762019/7. ítélet 4. oldal)

„A fogyasztótól elvárható, hogy a szerződést aláírás előtt alaposan áttanulmányozza és ha annak valamely rendelkezése nem érthető a számára, azzal kapcsolatban tájékoztatást kérjen. Ugyanakkor nem értékelhető a fogyasztó terhére, ha ezt azért nem tette meg, mert a szöveg bonyolultsága folytán nem ismerhette fel az egyes rendelkezések összefüggéseit, jelentőségüket, vagyis azt a körülményt, hogy további tájékoztatásra lenne szüksége.”

(67.Pf.632.290/2019/6. ítélet 11. oldal)

„Az elsőfokú bíróság az alperesek érvénytelenségi kifogásának helyt adva megállapította, hogy a kereset alapjául szolgáló szerződés érvénytelen, mert az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás nem felelt meg az irányadó jogszabályokban, a Kúria Polgári Jogegységi Határozataiban, valamint az Európai Unió Bíróság ítéleteiben foglalt előírásoknak. Erre tekintettel megállapította, hogy a szerződésnek az a rendelkezése, emely szerint az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, a Ptk. 209.§ (1) bekezdése és a 2/2014. PJE határozat 1. pontja alapján tisztességtelen, ekként a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése szerint semmis.”

67.Pf.632.440/2019/5. ítélet 7. oldal

Fenti ügyekben az adósi jogi képviseletet dr. Dantesz Péter ügyvéd látta el.
Elérhetőségek: 1000. számú ügyvédi iroda 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.