Lombard Lízing Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen

Első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság, másodfokon a Fővárosi Törvényszék is elutasította a Lombard Lízing Zrt. kölcsönszerződésén alapuló követelésre irányuló kereseti kérelmet.

A keresetet a bíróság elsődlegesen azért utasította el, mert a kölcsönszerződés az írásbeliség hiánya miatt érvénytelennek minősült, míg másodlagosan annak okán, hogy az összegszerűség nem nyert a kisértékű perben bizonyítást.

A bíróság mindezek alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy a finanszírozási kérelem visszaigazolása, illetve a kezességi szerződés aláírása nem volt alkalmas a felperesi jogelő írásbeli nyilatkozatának teljes terjedelemben minden lényeges körülmények tekintetében való megjelenítésére, ekként a lényeges körülményekben való írásbeli megállapodás hiányában a kölcsönszerződés érvénytelennek minősül, érvénytelen szerződés alapján pedig teljesítést a felperes nem volt jogosult igényelni, e körben az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének helye nem volt.
A bíróság erre tekintettel a felperesi keresetet elutasította.

20.P.XI.21.624.2018/63 ítélet 9. oldal

Az ítéletek letölthetők (20.P.XI.21.624.2018/63 és 45.Pf.631.126/2020/5. itt: Lombard elleni perekben hivatkozható ítéletek

I. rendű alperes jogi képviseletét dr. Mándli Ádámné dr. Pethő Annamária ügyvéd látta el. Elérhetőségek:  dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt; 06 70 285 6057

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.