BG/KDB Bank, végrehajtás megszüntetése, 1.P.20.466/2021/57., jogerős, dr. Dantesz Péter

A Dunakeszi Járásbíróság 1.P.20.466/2021/57. számú ítéletével megszüntette az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

Az alperes KDB Bank jogelődje a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. valamint az I. és II. rendű felperes adósok kölcsönszerződést kötöttek, melyhez a III. és IV. rendű felperesekkel biztosítékként a tulajdonukat képező ingatlanra terhelten önálló zálogjogi szerződést is kötöttek. A hitelező az önálló zálogszerződésből eredő jogait 2009-ben, míg a kölcsönszerződésből eredő követelést 2011-ben az alperesre engedményezte. A hitelező BG Zrt. 2014-ben jogutód nélkül megszűnt.

2013-ban az alperes kérelmére az eljáró közjegyző az I-IV. rendű felperesekkel közölte a kölcsönszerződés felmondását, mely közokirat alapján a végrehajtási eljárás is megindult. Ugyanekkor szintén alperesi kezdeményezésre a III-IV. rendű felperesek felé az önálló zálogjogi szerződés is felmondásra került, illetve a záradékolt közokirat alapján a végrehajtási eljárás is megindult.

Felperesek keresetükben kérték a végrehajtás megszüntetését, hivatkozva arra, hogy alperes felmondásának hiányában nem teljesül a végrehajtási eljárás megindításának előfeltétele. Alperes a követelés megszerzése tekintetében nem vált szerződő féllé, így a kölcsönszerződést alakító jogok, mint a felmondás gyakorlására sem jogosult. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Az I-II. felperesek tekintetében megállapította, hogy „az alperes jogelődjétől engedményezés útján csak a lejárt követelésből eredő és hozzá tapadó jogokat szerezte meg, ám e körbe nem tartozik bele a felmondás joga, a kölcsönadói pozícióban a felperesek hozzájárulása hiányában teljes körű jogutódlás nem is jöhetett létre.” Mivel alperesnek nem volt joga a kölcsönszerződést felmondani, ezért a felmondás érvénytelen.
A III-IV. rendű felperesek tekintetében pedig a bíróság álláspontja szerint a kölcsönszerződés érvényes felmondásának hiányában a biztosítéki célú önálló zálogjog kielégítésére sincs lehetőség, így az e körben közölt felmondás is érvénytelen.

Mindezek alapján a bíróság a felperesekkel szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 1.P.20.466/2021/57. vh.megsz. dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.