BG Magyarország/KDB Bank, kereset elutasítás,43.P.85.033/2022/22., jogerős, dr. Lajos Sándor

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a 43.P.85.033/2022/22. számú ítéletével elutasította a KDB Bank Európa Zrt. keresetét. Az ítélet jogerős.

A BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. és az adós alperes 2007-ben deviza alapú Kölcsönszerződést, valamint ennek bizosítására önálló Zálogjogi szerződést kötöttek, melynek rendelkezése alapján a hitelező jogosult az önálló zálogjoggal terhelt ingatlanból végrehajtás útján kielégítést keresni.

A felperes KDB Bank Európa Zrt. a követelést engedményezés útján szerezte meg, majd a Zálogszerződést 2018-ban felmondta és a bírósághoz benyújtott keresetében annak tűrésére kérte alperest, hogy követelését a zálogjoggal terhelt ingatlanból végrehajtás útján kielégíthesse, hivatkozva arra, hogy az önnálló Zálogjogi szerződés rendelkezései alapján – tekintettel a felmondásra – arra jogosultságot szerzett.

Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, hivatkozva a felmondás jogellenességére, mivel a felperes engedményezés útján szerezte meg a követelést, ezért a felmondásra nem volt jogosult, ennélfogva a Zálogszerződés felmondása jogellenes, továbbá a Kölcsönszerződés felmondására nem is került sor, így a Zálogszerződés felmondása e tekintetben is jogellenes volt. Hivatkozott még a szerződésszegés pontos megjelölésének hiányára, valamint további érvénytelenségi kifogásokra is.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Megállapította, hogy a felperes a követelést engedményezés útján szerezte meg, ezért alakító jogokkal, így a Zálogszerződés felmondására sem volt jogosult, de emellett a Zálogszerződés felmondásának előfeltétele volt a Kölcsönszerződés felmondása, melynek jelen perben igazolása nem történt meg, mint ahogy a Zálogszerződés felmondásának konkrét oka sem lett megjelölve. A bíróság ugyanúgy helytállónak találta alperesi kifogást arra vonatkozóan, hogy a szerződés nem felel meg a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pontjának, ugyanis a kölcsönszerződés mindösszesen a folyósítási árfolyamot tartalmazta, azonban a kiszámíthatóság elvének ez nem felel meg, ezért a Kölcsönszerződés érvénytelen, továbbá a Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja szerint is semmis a szerződés, mert a törlesztőrészlet sem került benne meghatározásra.

Mindezekre figyelemmel a bíróság a felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Alperest dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 43.P.85.033/2022/22. KDB Bank, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.