UniCredit/Intrum, végrehajtás megszüntetése, hitelkártya szerződés, 7.P .20.438/2023/21.

Az Esztergomi Járásbíróság a 7.P .20.438/2023/21. számú ítéletével megszüntette az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást, elévülés miatt.

Az alperesi jogelőd UniCredit Bank Hungary Zrt. mint hitelező és felperes mint adós között 2007-ben hitelkártya szerződés jött létre, 750.000,- forint összegű hitelkeretre, mely szerződést a hitelező 2008-ban felmondott. Jelen per alperese az Intrum Zrt. a követelést engedményezés útján megszerezte az UniCredit Banktól és 2014-ben közjegyző útján fizetési meghagyást bocsátott ki az adóssal szemben, mely jogerőre emelkedett. Ez alapján 2014. június 30-án végrehajtási lap kiállításával megindult a végrehajtási eljárás az adóssal szemben. A végrehajtási eljárás során 2022-ben a végrehajtó által kibocsátott megkeresésére a földhivatal 2022. szeptember 22. napján végrehajtási jogot jegyzett be az adós ingatlanára.

Felperes eközben kérelemmel fordult az eljáró végrehajtó felé a végrehajtás megszüntetését kérve, hivatkozva a végrehajtási jog elévülésére. A végrehajtó nyilatkozattételre hivta fel a végrehajtást kérő alperest, aki tájékoztatta a végrehajtót és az adóst, hogy álláspontja szerint a végrehajtási jog nem évült el, ezért a végrehajtás peren kívüli megszüntetésére nem volt lehetőség. Az Esztergomi Járásbíróság a végrehajtási eljárást jelen per befejeztéig felfüggesztette.

Felperes adós keresetében a folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetését kérte a bíróságtól, hivatkozva a végrehajtási jog elévülésére. Ellenkérelmében az alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. A bíróság megállapította, hogy 2015. június 8. napja és 2022. június 7. napja között az eljáró végrehajtó, illetve a végrehajtást kérő semmilyen érdemi intézkedést nem tett a követelés behajtása érdekében. A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja, azonban a a jogalkalmazóra hárul annak eldöntése, hogy valamely cselekmény alkalmas-e a végrehajtási jog elévülésének megszakítására vagy sem. A bíróság álláspontja szerint a pusztán ügyviteli, adminisztratív jellegű intézkedések nem alkalmasak az elévülés megszakítására. Jelen ügyben a végrehajtó 2015. június 8. napján bocsátott ki megkereséseket az adós vagyonának felkutatása érdekében, amellyel megszakította a végrehajtási jog elévülését, azonban ezt követően több mint öt éven keresztül sem a végrehajtó, sem a végrehajtást kérő, sem egyéb érintett személy vagy szerv nem foganatosított semmilyen olyan cselekményt, amely a végrehajtást érdemben elősegítette volna.

A végrehajtást kérő 2015. június 8. és 2022. június 7. között nem tett olyan jellegű nyilatkozatot, mely az elévülés megszakítására alkalmas lett volna, így a bíróság megállapítása szerint a végrehajtás alapjául szolgáló követelés, ezáltal a végrehajtási jog 2020. június 9. napján elévült, így a bíróság a felperes keresetének helyt adva a végrehajtási eljárást megszüntette.

Adósi képviselő dr. Sántha Gergely ügyvéd
Elérhetőségek – Iroda: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.
Telefon: +36-34 / 747-473, +36-30/336-5226
E-mail: gergelylame@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 7.P .20.438/2023/21. vh.megsz. dr. Sántha Gergely

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.