Budapest Autó szerződés érvénytelen

Az eredetileg 1,5 millió forintos kölcsön nyújtására irányuló szerződést a bíróság érvénytelennek találta a kölcsönszerződés 7. pontjának második bekezdésében meghatározott feltétel tisztességtelensége miatt.

A bíróság álláspontja szerint az egyedi megtárgyaltság nem állapítható meg, illetve tartalmilag sem elégíti ki az elvárható tájékoztatással szembeni követelményeket, vagyis az átlag fogyasztó számára az nem érthető és nem átlátható.

A megfelelő tájékoztatásra való kötelezés a régi Hpt. szabályai szerint a fogyasztók védelmére szolgál, tehát a pénzügyi intézményeknek a fogyasztókkal szemben különös tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Ezzel azt a célt kívánja szolgálni, hogy a fogyasztó az árfolyamváltozásból eredő kötelezettségekről kifejezett tájékoztatást kapjon és valóban tisztában legyen az ebből fakadó, őt terhelő kötelezettségek vállalásáról.

A tájékoztatás elmaradása miatt a fogyasztó joggal gondolhatta, hogy az árfolyam változásból eredő kockázat nem valós vagy őt az csak korlátozott mértékben terhelheti, ezért a nevezett pontban meghatározott az árfolyamkockázatot az adósra hárító rendelkezés tisztességtelen, mely a szerződés érvénytelenségét vonja maga után.

Jelen ügyben a bíróság az adós által meghatározott jogkövetkezmény tekintetében az árfolyamkockázat 20 %-ának vállalásával benyújtott számítások alapján több, mint 2 millió forint visszafizetésére kötelezte a Budapest Autó jogutódját.

Az adóst a perben az 1000. számú ügyvédi iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
iroda: 061 212 2174;
mobil: 06 30 825 4835; 06 30 201 9374;
email: ezres@t-online.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.