CIB Bank/Magyar Követelés Kezelő, végrehajtások megszüntetése, jogerős, dr. Némethi Gábor

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság ugyanazon adósok ellen zajló két külön eljárásban is a végrehajtás felfüggesztése mellett döntött. Az ítéletek jogerősek.

Az adós és adóstársa 2007-ben CIB Bank Zrt-vel közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződéseket kötöttek, melyeket a hitelező 2011-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondott. A felmondások 2011. július 8-án hatályosultak. 2019-ben követelés jogutódja az Magyar Követeléskezelő Zrt. lett, aki a követelésekre végrehajtási eljárásokat kezdeményezett.

Felperes adós a végrehajtások megszüntetését kérte, külön eljárásokban a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság előtt, hivatkozva arra, hogy a követelések öt év alatt elévülnek és az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. Az ügyekben teljesen azonosan a követelések elévülése 2011. július 9. napján kezdődött meg és az elévülés 2016. december 31. napján következett be. Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte mindkét ügyben.

A 2.P.XXIII.20.452/2021/17/I. számú elsőfokú ítéletben foglatak szerint a kereset nem volt alapos a bíróság azt elutasította, míg ugyanez a bíróság a 2.P.XXIII.20.250/2021/21/I. számú ítéletében a keresetet megalapozottnak találta és a végrehajtást megszüntetette.

„[95] A fentiek alapján jutott a bíróság arra az álláspontra, hogy az alperes követelése nem évült el, alperes jogosan kérte az el nem évült követelésének záradékkal ellátását 2019-ben, mely a végrehajtási jog szempontjából elévülés kezdő időpontjaként figyelembe vehető jogi tény.
[96] A fentiek alapján a bíróság a felperes keresetét nem találta alaposnak, és azt elutasította…” [2.P.XXIII.20.452/2021/17/I.] 2021. október. 8.

[96] A fentiek alapján jutott a bíróság arra az álláspontra, hogy az alperes követelése elévült, alperes az elévült követelés tekintetében kérte annak záradékkal ellátását 2019. június 18. napján, úgy hogy ekkor állami kényszerrel bírósági végrehajtás útján már nem lehetett az alapul szolgáló anyagi jogot érvényre juttatni.
[97] A fentiek alapján a bíróság a felperes keresetét alaposnak találta…[2.P.XXIII.20.250/2021/21/I.] 2021. december 2.

Az adósi jogi képviselet mindkét ügyben fellebbezést nyújtott be, ahol a 2.P.XXIII.20.250/2021/21/I. számú (nyertes) ítélet indokolásának [70]-[97] bekezdéseit kérte megváltoztatni, míg a 2.P.XXIII.20.452/2021/17/I. számú (elutasító) ítélet megváltoztatását és a végrehajtás megszüntetését kérelmezte.

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság alaposnak találta a felperesi fellebbezéseket és a 2.P.XXIII.20.250/2021/21/I. számú ítélet indokolásából mellőzte a [70]-[97] bekezdéseket, nem érintve az elévülés nyugvására vonatkozó [85] bekezdést, a 2.P.XXIII.20.452/2021/17/I. számú (elutasító) ítéletet pedig megváltoztatta és a végrehajtást megszüntette. Az ítéletek jogerősek.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítéletek letölthetők ITT:
1/1 – 2.P.XXIII.20.250.2021.21.I. CIB/Köv.Kez. vh.megsz. dr. Némethi Gábor
1/2 – 42.Pf.630.322.2022.5. CIB/Köv.kez. vh. megsz. dr. Némethi Gábor
2/1 – 2.P.XXIII.20.452.2021.17.I. CIB/Köv.Kez. vh.megsz. dr. Némethi Gábor
2/2 – 42.Pf.637.416.2021.5. CIB/Köv.Kez. vh.megsz. Dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.