ERSTE Bank, végrehajtás megszüntetése 1.Pf.20.002/2023/6., jogerős, dr. Lajos Sándor

Az Egri Törvényszék, mint másodfokú bíróság az 1.Pf.20.002/2023/6. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és az adósokkal szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárást megszüntette.

A hitelező ERSTE Bank Hungary Zrt. valamint I. és II. rendű felperes adósok között 2006-ban deviza (euró) alapú, jelzáloggal biztosított kölcsönszerződés jött létre. A szerződést a finanszírozó 2010-ben azonnali hatállyal felmondta, majd 2012-ben közjegyzői okiratba foglaltan ismételten felmondta és 2013-ban végrehajtási záradékok kiállítása útján felperesekkel szemben megindultak a végrehajtási eljárások.

Felperesek keresetükben a végrehajtási eljárások megszüntetését kérték, hivatkozva – többek között – a felmondás jogellenességére. Alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Ítélete szerint a felperesi kereseti kérelemben foglaltak nem megalapozottak, a felmondás jogszerű volt, ezért a végrehajtási eljárás megszüntetésének nincs helye.

Felperesek fellebbezésükben elsődlegesen az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésével az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára kérték utasítani, míg másodlagosan az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a felperesekkel szemben megindult végrehajtási eljárások megszüntetését kérték. Fellebbezésükben változatlanul hivatkoztak – többek között – a felmondás jogellenességére, ugyanis egyrészt a végrehajtási záradék kiállítására nem lett volna lehetőség, mert a felmondást a 2010-ben kiállított magánokirat tanúsította, másrészt ezen felmondáskor az adósoknak túlfizetésük állt fenn. Alperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta és a fellebbezésben foglaltak alapján megállapította, hogy az elsőfokú eljárás megismétlése nem indokolt, azonban az alperes 2012-es közjegyzői okiratba foglalt ismételt felmondása hatálytalanságára való hivatkozást alaposnak találta, ugyanis alperesnek a 2010-es felmondást kellett volna közjegyzői tanúsítvánnyal igazolnia, mely alapot adhatott volna a közvetlen végrehajtás elrendelésére. Mivel alperes ilyen okirattal nem rendelkezett, ezért a közvetlen végrehajthatóság feltételei nem teljesültek, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperesekkel szemben indult végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felperes adósokat dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 1.Pf.20.002/2023/6., jogerős, dr. Sándor Lajos

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.