ERSTE Bank, végrehajtás megszüntetése, 23.P.20.498/2022/15., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Sárvári Járásbíróság a 23.P.20.498/2022/15. számú ítéletével megszüntette az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

Adós és felperes, mint adóstárs valamint az alperes között 2008-ban lakásfelújítási céllal, közjegyzői okiratba foglalt, deviza alapú (CHF) kölcsönszerződés jött létre (kölcsön összege 4.000.000 Ft), melynek biztosítására az alperes javára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be az ingaltannyilvántartásba. A hitelező a kölcsönszerződést 2016-ban azonnali hatállyal felmondta és az adósok tartozását 4.136.955 forintban jelölte meg.

Alperes 2017. szeptember 23. napi dátummal fizetési felszólítást küldött a felperes részére melyben 4.760.293 forint tartozás megfizetésére szólította fel, majd 2019. április 1. napján kézbesített fizetési felszólításban az alperes ismételten felszólította a felperest az ekkor 5.685.658 forint összegű tartozás megfizetésére. A peres felek között szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti peres eljárás volt folyamatban, mely eljárás szünetelés folytán 2022-ben megszűnt.

Az alperes kérelmére az eljáró közjegyző 2021. november 29. napján végrehajtási záradékot állított ki, mely alapján a végrehajtási eljárást megindult. A végrehajtás folytán az adós tulajdonában álló személygépjármű lefoglalásra került, mellyel egyidejűleg a végrehajtó a felperes részére fizetési felszólítást küldött, 6.355.170 Ft tartozás megfizetésére.

A felperes 2022-ben kérelemmel fordult a végrehajtó felé a végrehajtási eljárás megszüntetése érdekében, hivatkozva a követelés elévülésére, ám alperes a végrehajtói felhívásra a követelés elévülését nem ismerte el.

Az adós keresettel fordult a bíróság felé kérve a végrehajtó előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetését, hivatkozva arra, hogy a régi Ptk. 327. § (3) bekezdése alapján az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak az elévülést csak végrehajtási cselekmények szakítják meg és ilyen határozat az adott ügyben az elévülési időn túl keletkezett, ezért a követelés elévült. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A Sárvári Járásbíróság a keresetet alaposnak találta. Megállapította a felperesi hivatkozással egyezően, hogy a szerződés felmondásáról kiállított közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal ellátható okirat volt, amely alapján a felperessel szemben az alperes követelése közvetlenül végrehajtható követelésnek minősül, tehát az okiratban meghatározott határidő elteltével a követelés nem csak esedékessé, hanem egyben végrehajthatóvá vált, így a végrehajtási jog elévülése a teljesítési határidő letelte után, 2016. október 9. napján kezdődött. Ezzel szemben az alperes kérelmére a végrehajtási eljárás megindítására alkalmas végrehajtási záradék kiállítására csak 2021. november 29. napján került sor, ami az ötéves elévülési határidőn túl keletkezett.

A bíróság utal arra is, hogy az alperesnek a közokiratba foglalt követelések elévülésével kapcsolatosan az írásbeli ellenkérelmében részletesen kifeltett jogi álláspontja teljes mértékben téves, ezzel szemben töretlen és évtizedes a Kúria gyakorlata abban a kérdésben, mely szerint végrehajtási záradékkal ellátható okiratok alapján közvetlenül végrehajtható követelések, így az okiratban meghatározott határidő elteltével nem csak esedékessé, hanem egyben végrehajthatóvá válnak, ezért ezen követelések esetében a végrehajtási jog elévülése a követelésre megállapított teljesítési határidő letelte utáni napon kezdődik (BH2014.151., Kúria Pfv.I.20.910/2020/8. és Pfv.II.21.201/2022/6.).

Mindezek alapján a bíróság megállította, hogy az alperes felperessel szemben fennálló követelése elévült, az nem érvényesíthető, ezért a bíróság a folyamatban lévő végrehajtási eljárást megszüntette.

Adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 23.P.20.498/2022/15. Erste, vh.megsz. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.