FHB/Takarék Jelzálogbank, szerződés érvénytelensége, 10.P.20.273/2020/41. jogerős, dr. Olsavszky Péter

A Komáromi Járásbíróság 10.P.20.273/2020/41. számú ítéletével megállapította, hogy a Takarék Jelzálogbank Nyrt. szerződése érvénytelen. Az ítélet elsőfokon jogerőre emelkedett.

Az alperes jogelődje az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. mint hitelező és zálogjogosult és a felperesek, mint adósok és zálogkötelezettek, deviza alapú, közjegyzői okiratba foglalt ingatlanvásárlási jelzálogkölcsön szerződést kötöttek 2006-ban. A szerződésben foglalt kölcsönösszeget az hitelező a felperesek rendelkezésére bocsátotta, akik a törlesztőrészleteket a mai napig is fizetik. 2018-ban az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. neve Takarék Jelzálogbank Nyrt-re változott.

A felperesek keresetükben – többek között- kérték annak megállapítását, hogy a perbeli kölcsönszerződésbe foglalt árfolyamkockázati tájékoztatás nem felel meg a jogszabályoknak, emiatt a szerződés érvénytelen, továbbá jogkövetkezményként kérték az árfolyamkockázat mértékét 20%-ban, azaz 207,27 Ft maximált árfolyamon megállapítani és az ennek megfelelő számítás eredményeként keletkező túlfizetés megfizetésére való alperesi kötelezést. Alperes a teljes kereseti kérelem elutasítását kérte.

A bíróság a felperes elsődleges kérelmét alaposnak találta. Eljárásában bizonyítottnak találta azt a felperesi állítást, miszerint a banki alkalmazottak tájékoztatása nem terjedt ki arra, hogy a törlesztőrészletek összege akár korlátlanul is megemelkedhet, továbbá a kölcsönszerződésben nyújtott tájékoztatás sem felelt meg az ekörben felállított követelményrendszernek. A bíróság szerint az alperes nem tudta bizonyítani, hogy a szerződéskötést megelőzően az adósok megfelelő tájékoztatást kaptak volna az árfolyam változásából fakadó és a fizetési kötelezettségükre hatással járó kockázatokról, ezért megállapította, hogy a szerződés az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelensége miatt érvénytelen.

A felperesi kereset az árfolyamkockázat tisztességtelensége esetén, jogkövetkezményként kérte a szerződés hatályossá nyilvánítását annak megállapításával, hogy a felperesek 20%-os árfolyamkockázati plafon viselérése kötelezettek, mely esetén a maximalizált árfolyam 207,24 Ft és ennek mentén a törvényi elszámolás adatait alapul véve részletes elszámolást terjesztettek elő. Mivel alperes a kereset összegszerűségét konkrétan, tételesen vitató ellenkérelmet nem terjesztett elő és a felperesek kereseti kérelmében levezetett összegszerűeség összhangban állt az elszámolás adataival, a bíróság marasztalta az alperest a kereset szerinti összegben. Az ítélet jogerős.

Adósi képviseletet a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd látta el.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Az ítélet letölthető ITT – 10.P.20.273/2020/41. jogerős, dr. Olsavszky Péter

↓ ↓ ↓


Jelen ügyben a bíróság által elfogadott tételes elszámolást Erdősi Éva készítette.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.