Jogerős ítélet Lombard ellen

2019. májusban a Kaposvári Járásbíróságon 7 tárgyalás után a bíróság a Lombard, mint felperes javára döntött. Ezt az ítéletet azonban a Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság megváltoztatta és a Lombard keresetét elutasította. Az ítélet jogerős!

A szerződés megkötésekor hatályos törvények szerint a pénzügyi intézménynek – igazolható módon – fel kellett volna tárnia az ügyfelet érintő kockázatot, mely devizahitel szerződés esetén az árfolyamkockázatra is értendő. A perbeli ügyletben ilyen külön kockázatfeltáró nyilatkozat nem készült.
A bíróság megvizsgálta az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás megfelelőségét az egész szerződéskötési folyamatra vetítve is, tanú meghallgatással egybekötve, majd mérlegelte, hogy a folyamat egésze kielégítőnek tekinthető-e az átlagos fogyasztó számára.
Vizsgálatát kiterjesztette az árfolyamváltozás mértékére vonatkozó tájékoztatásra vonatkozó felperesi tájékoztatásra is, majd összegezve megállapította, hogy a Lombard Lízing Zrt. árfolyamkockázatról szóló rendelkezéseinek tisztességtelensége miatt a szerződés érvénytelen, ezért a kereset elutasítása mellett határozott.

Az ügyben az adóst dr. Mándli Ádámné dr. Pethő Annamária ügyvéd, dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt, Bukliné dr. Vámos Csilla ügyvéd valamint Csuka Zoltán ügyvéd képviselte
dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt; mobil: 06 70 285 6057

Banktechnikai számításokErdősi Éva
mobil: 06 70 324 4298web, kattintson
Peres eljárásokban a jogkövetkezmény levonása kapcsán beadandó számítások, de egyéb az eljárás során felmerülő a kölcsönszerződés adataival elkészítendő számítások elvégzése esetén keresse Erdősi Évát.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Ügyével keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződésével kapcsolatos minden esetleges jogi lépést megbeszélhet. Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.