Lombard érvénytelen, jogerősen!

A Lombard Lízing Zrt. ellen megnyert pernek különösen örül az adós társadalom, ugyanis több, mint felháborító tendenciát kezdett mutani az, hogy a Lombard számtalan sebből vérző szerződéseit egyes bíróságok úton-útfélen megvédik valamely rejtélyes oknál fogva. Végre vannak azonban bíróságok, amelyek úgy tűnik hajlandóak elvárni a Lombardtól, hogy a követelésüket bizony támasszák is alá jogszerűen, például az utólagosan pótoltatni kívánt kamat kiszámíthatóságát. Jelen ítéletek szolgáljanak mintaként a Lombard javára döntő, vagy dönteni óhajtó bírák számára és lássák meg végre, hogy azok a pénzintézetek, amelyek jogszerűtlenül szerződtek tömegesen, azokat a jogrendszernek nem megvédeni kötelessége, hanem ilyen ítéletekkel példát mutatni a tisztességes hitelezési gyakorlat elősegítése érdekében és az adósok kifosztásában való együttműködés megszüntetésében.
Nincs az országban egyetlen olyan Lombard Lízing által kötött deviza alapú szerződés sem, amelyikben az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás a meglévő és a kiharcolt szabályozásnak megfelelne, ezért elképzelhetetlen, hogy bírók ezt a tényt ne lássák meg végre. Meglátjuk…

Jelen ügyben az igazságszolgáltatás a kecskeméti bíróságokon történt, a hangsúlyos ítéleteket neki köszönhetjük és természetesen a remek érvelést felsorakoztató adósi képviseletet ellátó dr. Csitos Eszter ügyvédnek is.

Az ügyben a Lombard fizetési meghagyást bocsátott ki az adós ellen 1,2 millió forint és járulékait követelve. Az ítélet eredményeképpen most a Lombard fog 1,3 milliót fizetni és a törzskönyvet is ki kell adnia, továbbá nincs lehetőség felülvizsgálati eljárásra, vagyis az ítélet jogerős.
Ebben az ügyben ennyi az ára a bank tisztességteleségének. Ha száz ilyet csinált, fizessen százszor, illetve ne kapjon hasznot. Majd legközelebb tisztán, világosan érthetően fog fogalmazni, ha nem akar csődbe menni. Ez lenne egy jogállamban az alap, ha már eljut idáig egy ügy, mert arról már nem is beszélünk, hiszen lerágott csont, hogy hol volt a felülegyelet, amikor ilyen szerződésekkel tömegesen elárasztották a lakosságot.

A perben alapvetően részleges érvényteleség mutatkozott a kamat hiánya és a THM meghatározatlansága okok miatt, de mivel a Lombard az eljárás során még alátámasztani is képtelen volt, hogy amit kér az miért annyi amennyi, hogy végül a bíróság emiatt és az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás hiánya ok miatt is teljesen érvénytelennek ítélte a szerződést.

Az ítélet indoklásából néhány fontos kiemelés:

„A bíróság utal arra, hogy a bírói gyakorlat szerint tisztességtelen a deviza alapú kölcsönszerződésnek az ún. integrált casco díjra vonatkozó olyan tartalmú rendelkezése, amely szerint a kölcsönből vásárolt gépjárműre kötött casco biztosítás forintban megállapított és a biztosító felé a hitelező által teljesített díját az adós a kölcsön törlesztő részleteibe beépítve a deviza alapú elszámolás szabályai szerint – adott esetben az árfolyamkülönbözettel megnövelt összegben – köteles megfizetni a hitelezőnek (Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.812/2017/9.)” (I. fokú ítélet 12. oldal)

„A bíróság megítélése szerint a felperes által az ÜSZ-ban alkalmazott tájékoztatásból az kiderül, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázatot az alperesnek kell viselnie, ugyanakkor nem derül ki, hogy ez milyen hatással vanm a törlesztő részletre, és arra sem tartalmaz utalást, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa.” (I. fokú ítélet 13. oldal)

„A bíróság megítélése szerint a kamat meghatározásának hiánya jelen esetben nem orvosolható, mert a felperes által meghatározott kamatmértéket az alperes vitatta, és a felperes – ellentmondó nyilatkzataira is tekintettel – az őt terhelő bizonyítási kötelezettségének ebben a körben még oly módon sem tett eleget, hogy megfelelő számszaki levezetését a kamatszámításnak megadta volna…” „
…Ilyen körülmények között a bíróság úgy ítélte meg, hogy a perbeli kölcsönszerződés olyan lényeges érvényességi hibákban szenved, amelyek összességükben a szerződés teljes érvénytelenségét vonják maguk után, és érvényessé nyilvánítással a fentebb kifejtett okok alapján nem orvosolhatóak.” (I. fokú ítélet 14. oldal)

Az ítéletek letölthetőek itt és peres eljárásokban hivatkozhatóak!

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.