OTP Faktoring, jelzálogjog törlés 57.Pf.636.824/2022/8., jogerős, Tóthné dr. Pintér Matild

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az 57.Pf.636.824/2022/8. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és elrendelte a perbeli ingatlant terhelő jelzálogjogjog biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését. Az ítélet jogerős.

Alperesi jogelőd az OTP Jelzálogbank Zrt. és felperes adós közjegyzői okiratba foglalt, jelzáloggal biztosított, deviza alapú, lakáshitel kölcsönszerződést kötöttek 2008-ban. A szerződést a hitelező közokiratba foglalt nyilatkozattal 2013-ban felmondta és a követelést az alperes OTP Faktoring Zrt-re engedményezte. Alperes 2016-ban és 2017-ben tájékoztatta alperest a fennálló tartozásáról, adós pedig 2016-ban a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti keresetet terjesztett elő, melyet a bíróság elutasított. Ebben a perben adós a fellebbezési eljárásban a keresettől elállt, ezért a per megszüntetésre került és az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezte a másodfokú bíróság. Felperes adós 2021-ben kérelemmel fordult – eredménytelenül – alperes felé, kérve a jelzálogtörléshez való hozzájárulást, hivatkozva arra, hogy a 2013-ban felmondott szerződésből eredő követelés elévült.

Felperes keresetében kérte, hogy a bíróság rendelje el a tulajdonában álló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlését és kötelezze ennek tűrésére az alperest, hivatkozva a követelés elévülésére. Alperes a kereset elutasítását kérte, álláspontja szerint az elévülést az adós által indított peres eljárás, valamint a küldött felszólító levelek megszakították. A bíróság osztotta az alperes hivatkozását, hogy a felperes által korábban indított érvénytelenségi per akadálya volt a végrehajtási eljárás megindításának, vagyis a per idejére az elévülés nyugodott, ezért a felperes keresete elutasításra került.

Az ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel. A másodfokú bíróság vizsgálata csak az elévülés nyugvására kellett kiterjedjen és ekörben nem osztotta az elsőfokú bíróság megállapításait. Álláspontja szerint a felperes által a kölcsönszerződés létre nem jötte és érvénytelensége megállapítása iránt indított per önmagában az alperest nem akadályozta abban, hogy végrehajtási eljárást indítson a felperessel szemben, ezért az erre való hivatkozással az elévülés nyugvása nem állapítható meg. Ennélfogva a felperessel szembeni követelés 2018-ban megszűnt, így a jelzálogjog törlésének van helye. Ennek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a felperes keresetének helyt adott. Az ítélet jogerős.

Az adóst Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az ítélet letölthető ITT – 57.Pf.636.824/2022/8., jogerős, Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.