Merkantil/OTP Faktoring, kereset elutasítás, 22.P.50.426/2022/17-I., jogerős, dr. Tóth Gergő

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.P.50.426/2022/17-I. számú ítéletével az OTP Faktoring Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet elsőfokon jogerőre emelkedett.

A felperes jogelődje, a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. mint hitelező, valamint az I.r. alperes között 2008-ban kölcsönszerződést jött létre gépjárművásárlási céllal. Ugyanekkor a pénzintézet és a II. r. alperes között készfizető kezességi megállapodás jött létre. A pénzintézet a kölcsönszerződést 2014-ben azonnali hatállyal felmondta, melyről a II.r. alperest is tájékoztatta. A felmondás időpontjában az I.r. alperesnek 67.291,- Ft tartozása állt fenn. A hitelező 2018-ban a kölcsönszerződésből eredő tőkekövetelését és annak járulékait a felperesre engedményezte, melyről az alpereseket értesítette.

A felperes fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperesekkel szemben, majd az alperesek ellentmondása folytán indult peres eljárásban kérte, hogy a bíróság kötelezze az alpereseket egyetemlegesen 4.759.169,- Ft tőketartozás és annak járulékainak megfizetésére. A I.r. alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozva a kölcsönszerződés az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelensége folytán való érvénytelenségére, illetve a felmondás jogszerűtlenségére, mert a felmondás napján nem volt az I.r. alperesnek olyan mértékű tartozása, amely a felmondást megalapozta volna.

A bíróság az OTP Faktoring Zrt. kereseti kérelmet elutasította. Vizsgálatával megállapította, hogy a felperes nem bizonyította azt, hogy a szerződéskötést megelőzően eleget tett volna az árfolyamkockázat tekintetében rá háruló megfelelő tájékoztatási kötelezettségének. A perbeli kölcsönszerződés árfolyamkockázatra vonatkozó, az ÁSZF 7. pontjában foglalt rendelkezése pedig nem tekinthető az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség körében elégségesnek, ezért az erre vonatkozó kikötések tisztességtelennek minősülnek.

A felmondás jogszerűtlensége körében a bíróság a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy az I. r. alperesnek a felmondás időpontjában 67.291,- Ft tartozása állt fenn, mely összeg a bíróság megítélése nem tekinthető olyan súlyos szerződésszegésnek, amely megalapozná az azonnali hatályú felmondást.

Mindezekre figyelemmel a bíróság a kereseti kérelmet alaptalannak találta és ítéletével elutasította azt. Az ítélet jogerős.

Az adós jogi képviseletében a Bárdos és Tóth Ügyvédi Együttműködés a Devizaadosókért járt el.
Elérhetőség: 1067 Budapest, Teréz körút 7. IV/7.
+36 70 284 6978
devizaadosokert@gmail.com

https://www.devizaadosokert.hu/

Az ítélet letölthető ITT – 22.P.50.426/2022/17-I. Merkantil, jogerős, dr. Tóth Gergő

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.