OTP szerződés érvénytelen

A Budapest Környéki Törvényszék közbenső ítéletében megállapította, hogy a felek között 2006.04.24-én létrejött kölcsönszerződés semmis. Az ítélet nem jogerős.

Az adós számára pozítiv döntés alapja, hogy az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék megállapítása szerint az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelensége megállapítható volt. Ezen rendelkezések tisztességtelensége pedig a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezik, melyet a bíróság közbenső ítéletbe foglalt azzal, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményének levonása kapcsán a tárgyalást az felperes adós által kérteknek megfelelően kell folytatnia.

Az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás hiányosságai mellett a bíróság megállapította, hogy alperes pénzintézetek nem tudtak megjelölni a felszámított kezelési költség és hitelbiztosítéki keret jutalék ellenértékeként konkrét szolgáltatást. A felszámolt összegek mögött nincs hitelezői szolgáltatás, ami a Ptk. 201.§ (1) szakaszába ütközik. Ebből következik, hogy a kezelési költség ellenértékeként nyújtott szolgáltatások értéke és mibenléte nem határozható meg.

E szerződéses rendelkezéseket a Ptk. 209.§ (1) bekezdése és a 209/A. § (2) bekezdése alapján tisztességtelenség okán az eljáró bíróság semmisnek tekintette, amelyre követelést alapítani nem lehet, és ez esetben a bíróság általi érvényessé nyilvánításnak nincs helye.

Adóst a perben dr. Csitos Eszter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: csitoseszter@gmail.com

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
(HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület