CIB Bank, szerződés érvénytelensége, 13.Gf.40.400/2022/5-II., jogerős, Tóthné dr. Pintér Matild

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a 13.Gf.40.400/2022/5-II. számú közbenső ítéletével megállapította a CIB Bank Zrt. kölcsönszerződésének érvénytelenségét. Az ítélet jogerős.

Adós és adóstárs 2008-ban az alperes CIB Bank Zrt-vel deviza (CHF) alapú jelzáloggal biztosított kölcsönszerződést kötöttek, mely szerződésből eredő követelést a hitelező 2017-ben a perben nem álló Magyar Követeléskezelő Zrt-re (MKK Zrt.) engedményezte a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogokkal együtt.

Felperes adós keresetében – hivatkozva az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás, valamint a kezelési költségre vonatkozó szerződési feltételek tisztességtelenségére – kérte a szerződés érvénytelenségének megállapítását a bíróságtól, továbbá az érvénytelenség jogkövetkezményének megállapítását is a keresetben foglaltak szerint. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. A Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság ítélete szerint a felperesnek perbe kellett volna vonnia az MKK Zrt-t, mint engedményest, ezért a perbeli legitimáció hiánya miatt a keresetet elutasította, egyebekben az ítéletében az árfolyamkockázatról való tájékoztatást mindenben megfelelőnek értékelte a kezelési költség vonatkozásában pedig megállapítása szerint a tisztességtelenség nem volt vizsgálható.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, melyben kérte annak megváltoztatását és a keresete teljesítését, illetve indítványozta az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára való kötelezését is. Alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint a felperes fellebbezése megalapozott volt, az elsőfokon eljáró bíróság érdemi döntésével és annak indokaival nem értett egyet.

A másodfokú bíróság indokolása szerint a felperes helyes fellebbezési érvelése szerint nem volt kötelező az MKK Zrt., mint engedményes perbe vonása, ennek elmaradása nem volt a kereset érdemi elbírálását kizáró perakadály, ezért a kereset érdemi elutasításához sem vezethetett volna. Az árfolyamkockázat vizsgálata körében megállapította, hogy a hitelező nem tett eleget az árfolyamkockázattal kapcsolatos megfelelő tájékoztatás megadására vonatkozó kötelezettségének, ezért az erre vonatkozó szerződéses rendelkezések semmisek, ami a szerződés egészének érvénytelenségét eredményezte. A másodfokú bíróság ítélete szerint az elsőfokú bíróság megalapozatlanul jutott arra a döntésre is, hogy a kezelési költség tisztességtelensége nem vizsgálható, ugyanis a kezelési díj nem minősül a főszolgáltatás ellenértékének így tisztességtelensége vizsgálható. Tehát a Fővárosi Ítélőtábla a kezelési költség tekintetében is arra a következtetésre jutott, hogy a kezelési díj, kezelési költség kikötéséről szóló feltételek nem voltak világosak és érthetőek, továbbá a szerződő felek viszonyában a jóhiszeműség követelményét sértve egyensúlytalan helyzetet teremtettek, ezért tisztességtelenek.

Mindezek alapján a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperesnek a jogkövetkezmény levonására vonatkozó kereseti kérelmére való tekintettel a szerződés érvénytelenségét közbenső ítéleti rendelkezéssel állapította meg. Az érvénytelenség jogkövetkezményéről újabb eljárásban az elsőfokú bíróságnak kell döntenie. Az ítélet jogerős.

Az adóst Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az ítélet letölthető ITT 1. rész – 13.Gf.40.400/2022/5-II. CIB, érvénytelen, Tóthné dr. Pintér Matild

Az ítélet letölthető ITT 2. rész – 13.Gf.40.400/2022/5-II. CIB, érvénytelen, Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.