OTP Faktoring, végrehajtási záradék törlése, 2.Pkf.20.370/2023/3., jogerős, dr. Némethi Gábor

A Kecskeméti Törvényszék a közjegyző végzését megváltoztatta és a kibocsátott végrehajtási záradékot a 2.Pkf.20.370/2023/3. számú ítéletével törölte.

Az ügyben eljáró közjegyző a közjegyzői okiratot végrehajtási záradékkal látta el 2016-ban, melynek törlését eredménytelenül kérte az adós 2018-ban és 2020-ban. Az adós 2022-ben ismét végrehajtási záradék törlése és a folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemmel élt a Kúria Pfv.I.20.585/2022/4. számú precedensképes ítéletére alapítottan. „Eszerint abban az esetben, ha a felmondás szövegét nem foglalták be a kézbesítési ténytanúsítványba, hanem ahhoz csak mellékletként fűzték hozzá a felmondást, akkor a végrehajtási záradék törlésének van helye, mivel a kézbesítési ténytanúsítvány nem minősül közokiratnak. Így nincs olyan közokirat, amely tanúsítaná a követelés lejártát.” (2.Pkf.20.370/2023/3. [2])
A közjegyző nem osztotta az adós azon hivatkozását, miszerint az általa kiállított közjegyzői tanúsítvány maradéktalanul nem felelne meg a Kjtv. 142. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért végzésével az adós végrehajtási záradék törlése, valamint végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmét elutasította.

A végzés ellen annak megváltoztatásával a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmének helyt adó határozat meghozatalát kérve az adós élt fellebbezéssel, hivatkozva arra, hogy végrehajtási záradék kibocsátásakor a jogszabályi előfeltétel hiányzott, így az ennélfogva törvénysértő volt, ami megalapozottan vonná maga után a végrehajtási záradék törlését. A végrehajtást kérő fellebbezési ellenkérelme a közjegyző végzésének a helyes indokaira utalással való helybenhagyására irányult.

A Kecskeméti Törvényszék a fellebbezést alaposnak találta. Vizsgálata során megállapította, hogy az előfeltételek jogszabály szerinti fennállását a záradék kibocsátása időpontjában kell megítélni, továbbá levonható az a következtetés, hogy a végrehajtási záradék kibocsátásának időpontjában sérültek a Vht. és a Kjtv. kapcsolódó rendelkezései, melyek összegzése után a törvényszék megítélése szerint az rögzíthető, a közjegyző helytelenül foglalt állást arról, hogy jelen ügyben a közjegyzői ténytanúsítvány megfelelt volna hivatkozott jogszabályoknak.

A törvényszék rámutatott arra is, hogy jelen ügyben a végrehajtási záradék kibocsátásának – a Kjtv. 142. § (2) bekezdése szerinti kógens rendelkezésének a sérelme okán – nem állt fenn a Vht. 23/C. § (2) bekezdésében rögzített feltétele, tehát a végrehajtási záradék kibocsátására jogszabálysértő módon került sor, ezért döntésével annak törléséről rendelkezett. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 2.Pkf.20.370/2023/3., jogerős, dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.